Ôn thi Online

Bài tập về sử 10

30 kết quả phù hợp trong mục sử 10
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cuộc phát kiến địa lý ở Tây Âu

Các cuộc phát kiến địa lí ở Tây Au thời hậu kì trung đại:
- Nguyên nhân.
- Kết quả các cuộc phát kiến địa lí tiêu biểu.
- Thắng lợi của các cuộc phát kiến địa lí là thắng lợi trên lĩnh vực nào ở Tây Au?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các giai đoạn phát triển của vương quốc Lào

Cơ sở hình thành, các giai đoạn phát triển của vương quốc Lào. Điểm khác biệt của vương quốc Lào so với các nước trong khu vực.c

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chính sách cai trị của vương triều Hồi giáo Đêli.

Hoàn cảnh ra đời, chính sách cai trị của vương triều Hồi giáo Đêli. Điểm quan trọng của vương triều Hồi giáo Đêli đối với sự phát triển của văn hoá An Độ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chế độ phong kiến Trung Quốc thời Đường

Sự phát triển đỉnh cao của chế độ phong kiến Trung Quốc thời Đường được thể hiện như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cuộc phát kiến địa lí cuối thế kỉ XV đầu tkỉ XVI

Nguyên nhân nào thúc đẩy các cuộc phát kiến địa lí vào cuối thế kỉ XV đầu thế kỉ XVI. Có những cuộc phát kiến chính nào và nó đã để lại hệ quả gì cho nhân loại?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành tựu văn hóa của phương đông cổ đại

Hãy cho biết những thành tựu văn hóa nổi bật của phương Đông thời cổ đại?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân sự xuất hiện tư hữu

Câu 1 (4 điểm)
Nguyên nhân của sự xuất hiện tư hữu? Sự xuất hiện tư hữu dẫn đến xã hội biến đổi như thế nào?
Câu 2 (6 điểm)
Nguyên nhân và hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí thời hậu kì trung đại ở Tây Âu.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa lịch sử cách mạng tư sản Pháp

Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của Đảng Quốc đại

Sự thành lập Đảng Quốc đại và vai trò của nó trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thời gian hình thành nhà nước cổ đại Phương Đông

1. Nhà khoa học nào không thuộc thời kì cổ đại
A. Talet
B. Pitago
C. Acsimet
D. Galilê
2. Thời gian hình thành nhà nước cổ đại Phương Đông
A. Thiên niên kỉ V TCN – IV TCN
B. Thiên niên kỉ IV TCN – III TCN
C. Thiên niên kỉ III TCN – II TCN
D. Thiên niên kỉ II TCN – I TCN

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên liệu để viết của người Ai Cập

1. Công trình kiến trúc nào không thuộc văn hoá cổ đại Hy Lạp – Rôma
A. Đền Páctenông
B. cena
D. Vườn treo Babilon
2. Nguyên liệu được dùng để viết của người Ai Cập là:
A. Đất sét nung
B. Papyrut
C. Xương thú , mai rùa, thẻ tre...
D. Da dê

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tác phẩm văn học thời Minh Thanh

1. Thể chế chính trị của các quốc gia cổ đại Phương Đông
A. Chuyên chế cổ đại
B. Dân chủ chủ nô
C. Quân chủ lập hiến
D. Cộng hoà
2.Trong các tác phẩm văn học sau , tác phẩm nào không thuộc văn học thời Minh - Thanh ( Trung Quốc )?
A. Hồng lâu mộng
B. Tam quốc diến nghĩa
C. Thuỷ Hử
D. Đàn hương hình

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bốn phát minh quan trọng của người Trung Quốc

1. Bốn phát minh quan trọng của người Trung Quốc
A. Giấy, kĩ thuật in, la bàn, thuốc súng
B. Giấy, kĩ thuật in, la bàn, đóng thuyền
C. Giấy, kĩ thuật in, thuốc súng, dệt lụa
D. Giấy, luyện sắt, la bàn, thuốc súng
2. Chế độ chiếm nô là
A. chế độ kinh tế – xã hội dựa chủ yếu trên sức lao động của chủ nô và nô lệ
B. chế độ kinh tế – xã hội dựa chủ yếu trên sức lao động của chủ nô
C. chế độ kinh tế – xã hội dựa chủ yếu trên sức lao động của nô lệ , bóc lột nôlệ.
D. chế độ kinh tế – xã hội dựa chủ yếu trên sức lao động nông dân công xã

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chế độ phong kiến thời Đường

1. Đặc điểm của chế độ phong kiến dưới thời Đường
A. Kinh tế phát triển toàn diện
B. Bộ máy cai trị hoàn chỉnh
C. Đẩy mạnh xâm lược lãnh thổ
D. Chế độ phong kiến đạt đến đỉnh cao
2. Người đầu tiên khởi xướng Nho học ở Trung Quốc
A. Mạnh Tử
B. Khổng Tử
C. Mặc Tử
D. Lão Tử

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cuộc cách mạng tư sản triệt để

1. Cách mạng tư sản là gì ? Thế nào là cuộc cách mạng tư sản triệt để ?
2. Vì sao có sự thay đổi trật tự giữa bốn nước đế quốc Anh, Pháp, Đức và Mỹ trước và sau năm 1870 ? Cho biết đặc điểm chủ nghĩa đế quốc của bốn nước trên.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm nước ta

Liệt kê các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của nước ta từ thế kỉ X đến XVIII. Theo em, cuộc kháng chiến nào là tiêu biểu nhất ? Vì sao ?
Chứng minh nhận định sau: “Thời Lê sơ thế kỉ XV là một giai đoạn phát triển thịnh đạt của nước Đại Việt.”

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm nền kinh tế lãnh địa phong kiến

Đặc điểm của nền kinh tế lãnh địa phong kiến là:

a. Sản xuất nông nghiệp. c. Nông nô được tự do.

b. Tự cấp, tự túc. d. a, b, c đều đúng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Công cụ xuất hiện ở Hy Lạp và Rô-ma

Công cụ bằng sắt xuất hiện ở Hy Lạp và Rô-ma vào lúc nào?

a. Khoảng đầu công nguyên. c. Khoảng 500 năm TCN.

b. Khoảng đầu thiên niên kỷ I TCN. d. Khoảng 3500 năm TCN.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chế độ phong kiến thời Đường

Đặc điểm của chế độ phong kiến thời Đường:

a. Kinh tế phát triển toàn diện. c. Đẩy mạnh xâm lược để mở rộng lãnh thổ.

b. Bộ máy cai trị hoàn chỉnh. d. Chế độ phong kiến đạt đến đỉnh cao của nó.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sự ra đời nhà nước Trung Quốc

Vương triều nào mở đầu sự ra đời nhà nước Trung Quốc?
a. Nhà Tần b. Nhà Hạ c. Nhà Hán d. Nhà Chu< Lùi 1 2 ... Tiếp >