Ôn thi Online

Bài tập về tảo

165 kết quả phù hợp trong mục tảo
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng các bộ phận của thân non

Em hãy nêu cấu tạo trong và chức năng các bộ phận của thân non? Bó mạch của thân non và rễ có gì khác nhau?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của các chất

Các chất được cấu tạo như thế nào? Thả cục đường vào một cốc nước rồi khoáy lên, đường tan và nước có vị ngọt, tại sao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cấu tạo ngoài của thỏ

Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của thỏ chứng tỏ nó thích nghi hoàn toàn với tập tính đào hang và lẫn trốn kẻ thù?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của hạt

Hạt gồm những bộ phận nào? Những điều kiện bên ngoài và bên trong nào cấn cho hạt nảy mầm?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo bên trong của trái Đất

Cấu tạo bên trong của trái Đất gồm mấy lớp ?Nêu đặc điểm của mỗi lớp

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo ngoài của thằn lằn

Hãy trình bày đặc điểm bóng đuôi dài thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo trong và chức năng của thân non

Em hãy nêu cấu tạo trong và chức năng các bộ phận của thân non? Bó mạch của thân non và rễ có gì khác nhau?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo và chức năng của da.

Trình bày cấu tạo và chức năng của da.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo ngoài của thân

Câu 1: ( 2,0 điểm) Quang hợp là gì? Viết sơ đồ tóm tắt của quá trình quang hợp?
Câu 2: (2.0 điểm) Trình bày cấu tạo ngoài của thân? Giải thích tại sao những cây lấy gỗ người ta thường tỉa cành, những cây ăn quả thường bấm ngọn?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của da

Da có những chức năng gì? Những đặc điểm cấu tạo của da ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo nguyên tử

Nguyên tử là gì ? nêu cấu tạo nguyên tử ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nêu vai trò của ngành thân mềm

Câu 1 Nêu vai trò của ngành thân mềm?
Câu 2 Trình bày đặc điểm cấu tạo trong của châu chấu?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo và hoạt động của tim

Câu 1
Bạch cầu đã tạo nên những hàng rào phòng thủ nào để bảo vệ cơ thể?
Câu 2
Nêu cấu tạo và hoạt động của tim? Vì sao tim hoạt động suốt đời mà không mệt?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò thực tiễn của lớp sâu bọ

Câu 1 : ( 4 điểm )
Nêu các thao tác mổ giun đất ? vẽ sơ đồ cấu tạo trong của giun đất ?
Câu 2 : ( 2 điểm )
Vai trò thực tiễn của lớp sâu bọ ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo và chức năng của nơron thần kinh

Nêu cấu tạo và chức năng của nơron thần kinh

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết công thức hóa học của hợp chất

Viết công thức hóa học của các hợp chất tạo bởi các thành phần cấu tạo sau và tính phân tử khối của các hợp chất đó.
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các cơ quan trên đường tiêu hóa

Câu 1/ ( 5đ )
Kể tên các cơ quan trên đường tiêu hóa và các tuyến tiêu hóa.Trong đó cơ quan nào quan trọng nhất? Giải thích tại sao? Khi nuốt ta có thở không? Giải thích tại sao?
Câu 2/ ( 2.5 đ )
Tim người có bao nhiêu ngăn? Giống lớp động vật nào mà em đã học? Trong đó thành ngăn nào dày nhất? Giải thích tại sao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các bộ phận chính của Hoa

Câu 1.(4,0 điểm)
Hoa gồm những bộ phận chính nào? Đặc điểm và chức năng của từng bộ phận?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cấu tạo trong của lớp thú

Câu 1: Nêu những đặc điểm cấu tạo trong của lớp thú thể hiện sự hoàn thiện so với các lớp động vật có xương sống đã học ? (2đ)
Câu 2: Trình bày vai trò của thú ? Cho ví dụ minh họa từng vai trò của thú ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vật thể tự nhiên

Hãy chỉ ra đâu là vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, chất ( những từ in nghiêng ) trong các câu sau: ( 2,5đ )
a. Dao, kéo làm bằng sắt.
b. Chậu có thể làm bằng nhôm, đồng hoặc nhựa.
c. Đường ăn được sản xuất từ cây mía, củ cải đường.
d. Cơ thể người có từ 63 – 65% nước
e. Xe dạp được chế từ sắt, nhôm.< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... Tiếp >