Ôn thi Online

Bài tập về tham số

337 kết quả phù hợp trong mục tham số
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình bậc hai

Cho phương trình

Resized Image

, với m là tham số.
1. Xác định m để phương trình có một nghiệm bằng 1, sau đó tìm nghiệm còn lại.
2. Xác định m để phương trình có hai nghiệm .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên của hàm số

Bài 1(3 điểm): Cho hàmsố:
Resized Image
có đồthịlà (P)
a/ Khảosátsựbiếnthiênvàvẽđồthị (P) củahàmsốđãcho.
b/ Xácđịnhgiatrịcủathamsố m đểđườngthẳng (d): y = x + m cắtđồthị (P) tạihaiđiểmphânbiệt.
Bài 2(2điểm):
Cho tam giácABC.Gọi M, N, P lầnlượtlàtrungđiểmcủacáccạnh AB, AC, BC.
a/ Chứng minh:

Resized Image

b/ HãyphântíchResized Image theohaivecto Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình chứa tham số

Cho phương trình:

Resized Image
với n là tham số.
3. Giải phương trình (1) khi n = 3
4. Tím n để phương trình (1) có nghiệm.
Bài 2 (1,5đ):
Giải hệ phương trình sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình có tham số

Cho phương trình:
Resized Image
a. Giải phương trình khi m = -5.
b. Xác định tham số m để phương trình có đúng một nghiệm
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị của hàm số

Cho hàm số y = 2x + 1 + 2m ( m là tham số)
1) Xác định m, biết rằng đồ thị của hàm số đi qua điểm A ( 1;1);
2) Vẽ đồ thị của hàm số trên với giá trị của m vừa tìm được .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình bậc 3

Cho phương trình:
Resized Image
a. Giải phương trình khi m = -5.
b. Xác định tham số m để phương trình có đúng một nghiệm x\epsilon
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tham số

Cho 3 điểm A(–1,2),B(2,1),C(2,5)
a) Viết phương trình tham số và phương trình tổng quát các đường thẳng AB,AC.Tính độ dài AB,AC
b) Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị của tham số

a) Tìm các giá trị của tham số m để phương trỡnh sau cú nghiệm:

Resized Image
b) Chứng minh rằng:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tham số m

a) Tìm tham số m để phương trình sau vô nghiệm:
(m – 1)x2 + 2(m + 1)x + 2m – 3 = 0

b) Chứng minh rằng với mọi số thực

Resized Image


0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình tham số

Trong mặt phẳng tọa độ 0xy cho tam giác ABC biết A(1;3); B(0;-1); C(2;-1).
1) Lập phương trình tổng quát các cạnh AC.
2) Lập phương trình tham số của đường thẳng đI qua A và có hệ số góc k=-3/4.
3) Lập phương trình tổng quát đường cao BH của tam giác ABC. Từ đó tìm toạ độ điểm B’ đối xứng với B qua đường thẳng AC.
4) Tính đọ dài đường cao CN của tam giác ABC.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Đặt I(m) =
Resized Image( m là tham số).
a) Tính I( 1/2).
b) Tìm giá trị nhỏ nhất của I(m) khi m thay đổi.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Biện luận số nghiệm của phương trình

Dùng đồ thị để biện luận theo m số nghiệm của phương trình :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Việt phương trình tham số

Trong mặt phẳng Oxy, Cho hai điểm A(1; -3); B(-5;1) và
đường thẳng d: .
Viết phương trình tham số, phương trình tổng quát của đường thẳng m
đi qua hai điểm A, B.
Gọi K là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính khoảng cách từ K đến đường thẳng d.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tham số của đường thẳng

Trong khụng gian Oxyz, cho ba điểm A( 2; -1 ;1), B( 0;2 ;- 3) C( -1 ; 2 ;0).
a) Chứng minh A,B,C không thẳng hàng .Viết phương trỡnh mặt phẳng (ABC).
b) Viết phương trình tham số của đường thẳng BC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm điểm đối xứng qua đường thẳng

Cho đường thẳng d có phương trình tham số:

Resized Imagea. Viết phương trình đường thẳng di qua M(2:4) và vuông góc với d.
b. Tìm M’ đối xứng với M qua đường thẳng d.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tham số

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A(1;2), B(1;4: 1. (1.5 điểm) Viết phương trình tham số của đường thẳng AB. 2. (1.5 điểm) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua gốc tọa độ O(0;0) và song song với đường thẳng AB. 3. (2.0 điểm) Viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng AB.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phường trình tham số

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho
1) Tìm tọa độ điểm D sao cho ABCD là hình bình hành.
2) Viết phường trình tham số, phương trình tổng quát đường thẳng AC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên

y=x^{3}-(m+3)x^{2}+3mx-2m (1) với m là tham số thực.
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m=0
2. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị (1) cắt đ¬ờng thẳng (d): y= - 2x tại ba điểm phân biệt có hoành độ lập thành một cấp số cộng theo một thứ tự nào đó.< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 ... Tiếp >