Ôn thi Online

Bài tập về thằn lằn

12 kết quả phù hợp trong mục thằn lằn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo ngoài của thằn lằn

Hãy trình bày đặc điểm bóng đuôi dài thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn

a.So sánh bộ xương thằn lằn với bộ xương ếch.
b.Trình bày những đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn thích nghi với đời sống ở cạn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hô hấp của thằn lằn

Thằn lằn thở bằng:
A. Mang B. Mang và phổi
C. Tim D. Phổi

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo trong của thằn lằn

Trình bày rõ những đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn thích nghi với đời sống ở cạn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo tim của thằn lằn

Cấu tạo tim của thằn lằn:
A. Hai tâm nhỉ một tâm thất B. Một tâm nhỉ và một tâm thất
C. Hai tâm thất một tâm nhỉ D. Hai tâm nhỉ và một tâm thất có vách hụt ở giữa

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ tuần hòan của thằn lằn

Hệ tuần hòan của thằn lằn có gì giống và khác so với của ếch?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo ngoài của thằn lằn giống ếch đồng

Đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn giống ếch đồng là :
A Da khô có vảy sừng C Thân dài , đuôI rất dài
B Mí mắt cử động , tai có màng nhĩ . D Bàn chân 5 ngón có vuốt .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo tim thằn lằn

Cấu tạo tim thằn lằn :
A 1 tâm nhĩ , 1 tâm thất . C. 2 tâm thất , 1 tâm nhĩ .
B. 2 tâm nhĩ , 1 tâm thất . D. 2 tâm nhĩ , 1 tâm thấtcó vách ngăn hụt

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của thằn lằn

Đặc điểm không có ở thằn lằn là:
A. Chân 5 ngón, có vuốt B. Da khô có vẩy sừng
C. Có hai chi sau to, khoẻ D. Đầu có cổ dài

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm tuần hoàn của thằn lằn

Đặc điểm tuần hoàn của thằn lằn là:
A. Tim hai ngăn, 1 vòng tuần hoàn. B. Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn
C. Tim 3 , tâm thất có vách hụt, hai vòng tuần hoàn. D. Tim 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự trao đổi khí ở thằn lằn

Ở thằn lằn, sự trao đổi khí được thực hiện nhờ:
a. sự co dãn của cơ lồng ngực b. sự co dãn của các cơ liên sườn
c.sự co dãn của cơ vùng miệng d.sự co dãn của vách ngăn ở phổi và cơ hoành

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của thằn lằn

Đặc điểm của thằn lằn thích nghi đời sống hoàn toàn ở cạn là:
A- Da trần, ầm, dễ thấm khí
B- Da có lông vũ bao phủ
C- Da khô âcó vảy sừng
D- Da có lông mao bao phủ< Lùi 1 Tiếp >