Ôn thi Online

Bài tập về thân nhiệt

4 kết quả phù hợp trong mục thân nhiệt
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về thân nhiệt

Thân nhiệt là gì? Vì sao khi trời nóng da hồng hào, khi trời rét da tím tái và sởn gai ốc? Điều này có ý nghĩa gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm thân nhiệt

Hãy nêu khái niệm thân nhiệt và nguồn gốc thân nhiệt?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thân nhiệt của thỏ

Thân nhiệt của thỏ là:
A. Biến nhiệt. B. Hằng nhiệt. C. Cả A và B đúng. D. Cả A và B sai< Lùi 1 Tiếp >