Ôn thi Online

Bài tập về thành phần cấu tạo

2 kết quả phù hợp trong mục thành phần cấu tạo
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết công thức hóa học của hợp chất

Viết công thức hóa học của các hợp chất tạo bởi các thành phần cấu tạo sau và tính phân tử khối của các hợp chất đó.
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài


< Lùi 1 Tiếp >