Ôn thi Online

Bài tập về thành phần hóa học

4 kết quả phù hợp trong mục thành phần hóa học
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành phần hóa học của xương

1- Xương có tính chất và thành phần hóa học như thế nào ? Nêu thí nghiệm để chứng minh thành phần hóa học có trong xương .
2- Giải thích nguyên nhân có hiện tượng “Chuột rút” ở các cầu thủ bóng đá.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành phần hóa học của xương

Câu 1) Xương dài và to ra do đâu? Trình bày thành phần hóa học của xương?

Câu 2) Các bạch cầu đã tạo nên những hành rào phòng thủ nào để bảo vệ cơ thể?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành phần hóa học của xương

Thành phần hoá học của xương có ý nghĩa gì so với chức năng của xương ? giải thích vì sao xương động vật được hầm thì bở ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thành phần hóa học của tế bào

Thành phần hóa học của tế bào dưới đây được xếp vào nhóm chất vô cơ là.
a. Muối khoáng b. Lipit
c. Gluxit d. Prôtêin< Lùi 1 Tiếp >