Ôn thi Online

Bài tập về thay đổi huyết áp

1 kết quả phù hợp trong mục thay đổi huyết áp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về huyết áp

1- Huyết áp là gì? Nguyên nhân làm thay đổi huyết áp ?
2- Vì sao tim hoạt động theo nhịp gián đoạn nhưng máu lại chảy được liên tục trong hệ mạch.< Lùi 1 Tiếp >