Ôn thi Online

Bài tập về thực hiện phép tính

27 kết quả phù hợp trong mục thực hiện phép tính
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thực hiện phép tính

Bài 1(1,5đ): Thực hiện phép tính

Resized Image

Bài 2 (1đ) : Vẽ đồ thị hàm số y = 0,5.x

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thực hiện phép tính


Câu1: Thực hiện phép tính: (x+3)(3-x)=
Resized Image
Câu2: Tính Resized Image

Resized Image

Câu3: Phân tích đa thức Resized Imagethành nhân tử
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị hàm số

Bài 1(1,5đ): Thực hiện phép tính

Resized Image
Bài 2 (1đ) : Vẽ đồ thị hàm số y = 0,5.x

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn phân thức

Câu1:Quy đồng mẫu thức các phân thức
Resized Image

Resized Image

Câu2: Rút gọn phân thức Resized Image

Resized Image
Câu3:Thực hiện phép cộng

Resized Image
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân tích đa thức thành nhân tử

Câu1: Thực hiện phép tính: (x+3)(3-x)=
Resized Image

Câu2: Tính
Resized Image
Câu3: Phân tích đa thức 6x^{3}-9x^{2} thành nhân tử
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân tích đa thức thành nhân tử

Bài 1 : Thực hiện phép tính :

Resized Image
Bài 2 : Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực hiện phép tính

Thực hiện phép tính:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân tích đa thức thành nhân tử

Bài 1: Làm các phép tính sau:Resized Image

Bài 2: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực hiện các phép tính

1) Thực hiện các phép tính sau:
Resized Image
2) Tìm giá trị của x để biểu thức
Resized Image có nghĩa.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Bài 1.Thực hiện các phép tính (không dùng máy tính cầm tay)
Resized Image

Bài 2
Cho biểu thức

Resized Image
1. Rút gọn biểu thức C.
2. Tìm giá trị của x để C=-1/3

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực hiện phép tính

Thực hiện phép tính:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực hiện phép tính

Thực hiện phép tính:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực hiện phép tính

Thực hiện phép tính :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực hiện phép tính

Thực hiện phép tính:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực hiện phép tính

Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể)
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực hiện phép tính

Thực hiện phép tính (Tính hợp lí nếu có thể)
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực hiện các phép tính

Thực hiện các phép tính ( hợp lý nếu có thể)
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực hiện phép chia

Thực hiện phép chia
Resized Image

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thưc hiện phép tính

Thưc hiện phép tính:

Resized Image< Lùi 1 2 ... Tiếp >