Ôn thi Online

Bài tập về Tích phân

319 kết quả phù hợp trong mục Tích phân
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các tích phân

Tính các tích phân sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tích các tích phân sau:

Tích các tích phân sau:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tích phân

Tính tích phân

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tích phân

Tính tích phân :

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tích phân

1. Tính tích phân: \int_{\frac{\pi }{4}}^{\frac{\pi }{3}}\frac{sinx}{cos^{2}x.\sqrt{1+cos^{2}x}}dx

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tích phân

Tính tích phân : \int_{\pi /6}^{\pi /4}\frac{1}{sin^{3}xcos^{2}x}dx

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về tích phân hàm lượng giác

Cho hàm số: 1, Chứng tỏ rằng hàm số liên tục toàn trục số2. Với kết quả từ câu 1) hãy tính
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài toán tích phân

1) \int\limits_{0}^{\pi/4}\frac{dx}{3cos^2x + 2sin2x + sin^2x}


2) \int\limits_{0}^{1}\frac{ x-2}{x+1}.ln(x+1) dx


3) \int\limits_{0}^{1}(\frac{1}{1+\sqrt{1-x^2}})^2.dx


4) \int\limits_{0}^{1}\frac{(1+e^x)^2.x}{e^x} dx

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

tính tích phân

\int_{0}^{2}\frac{1}{x^3+8} dx

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tích phân hàm phân thức

a) Tính b) Đặt Tính và từ đó suy ra bất đẳng thức :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về bất đẳng thức tích phân

a) Cho không âm , liên tục và đồng biến trên . Chứng minh rằng : b) Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bất đẳng thức tích phân

a) Cho liên tục và nghịch biến trên . Chứng minh rằng : b) Tìm giá trị nhỏ nhất của trên
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm họ nguyên hàm của các hàm số

Tìm họ nguyên hàm của các hàm số sau: a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính các tích phân

Tính các tích phân :


< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 ... Tiếp >