Ôn thi Online

Bài tập về tích tích phân

1 kết quả phù hợp trong mục tích tích phân
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tích phân

a.Tìm GTLN và GTNN của hàm số
Resized Image
b.Giải phương trình :
Resized Image

cTính tích phân
Resized Image< Lùi 1 Tiếp >