Ôn thi Online

Bài tập về tính trọng lượng

2 kết quả phù hợp trong mục tính trọng lượng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính trọng lượng

Một bao gạo nặng 15kg, tính trọng lượng của bao gạo đó?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Công thức tính trọng lượng của một vật

Viết công thức tính trọng lượng của một vật. Nêu đơn vị và giải thích các đại lượng có tên trong công thức< Lùi 1 Tiếp >