Ôn thi Online

Bài tập về toán 12

105 kết quả phù hợp trong mục toán 12
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tim tap nghiem cua phuong trinh

Câu 1: (1,0 điểm)
Giải phương trình : 6x + 2y = 2. Minh họa tập nghiệm của phương trình bằng đồ thị.

Câu 2: (0,5 điểm)
Cho hệ phương trình :
Resized Image
Tìm m để hệ phương trình vô nghiệm.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

tìm nguyên hàm

x^2dx/(x^6-4)^2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình

Giải các phương trình sau :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính góc giữa hai mặt phẳng

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông, với và AB = AD = a, SD = a và SD vuông góc (ABCD).
1) Chứng minh tam giác SBC vuông.
2) Tính góc giữa hai mặt phẳng (ABCD) và (SBC).
3) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị

Cho hàm số y = | x3|
1) Tính y’(0).
2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số trên biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng (d) có phương trình : x – 3 y + 2 = 0.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình lượng giác

Giải các phương trình lượng giác sau
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình lượng giác

Giải các phương trình sau :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát vẽ đồ thị

Câu 1 cho hàm số

Resized Image

a) khảo sát vẽ đồ thị (c )
b) với giá trị nài của m thì đường thẳng y= cắt đồ thị ( c) tại 2 điểm phân biệt. Tìm tập hợp trung điểm đó .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác

a) Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy cho tam giác ABC có diện tích bằng 3/2 . Biết A(2; - 3), B(3; - 2) và trọng tâm G thuộc đường thẳng d có phương trình: 3x–y–8=0.
Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC.
b) Trong mặt phẳng cho đường tròn (C) có tâm O, bán kính R và đường thẳng d tiếp xúc với (C) tại điểm A cố định. Từ điểm M nằm trên mặt phẳng và ngoài đường tròn (C) kẻ tiếp tuyến MT tới đường tròn (C) (T là tiếp điểm). Gọi H là hình chiếu vuông góc của M lên d.
Chứng minh rằng đường tròn tâm M có bán kính MT luôn tiếp xúc với một đường tròn cố định khi M di động trên mặt phẳng sao cho: MT = MH.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

a) Cho hai số thực x, y thoả mãn:

Resized Image
Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức:

Resized Image
b) Giải hệ :

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị của tham số

a) Tìm các giá trị của tham số m để phương trỡnh sau cú nghiệm:

Resized Image
b) Chứng minh rằng:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường cao

4 a) Tam giác ABC có đường cao CH nằm trên đthg y=x; phân giác trong góc B nằm trên x+ 3y + 2 = 0; A (-1;3). Viết ptr BC.
b)Từ các chữ só 0,1,2,3,4,5 hỏi có thể lập đc bnhiêu số có 7 c/s trong đó c/s 3 có mặt 3 lần, c/2 có mặt 2 lần những c/s khác có mặt đúng 1 lần.
c) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABC đều cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mp (ABC). tính khoảng cách từ A đến mp (SBC) biết

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tích phân

a) tính tích phân :

Resized Image

b) Trong mp Oxy cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường : parabol y=x2 và đường thẳng đi qua điểm D(1;4) có hệ số góc k. Tìm k để diện tích hình phẳng (H) đạt giá trị nhỏ nhất!

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát hàm số

1 Cho hàm số :

Resized Image

a)Khảo sát và vẽ đths khi m= 4.5
b)Tìm m sao cho đths (1) cắt trục hoành tại 4 điểm có hoành độ lập thành cấp số cộng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập toán 12 hay

1. Cho tam giác ABC có d? dài các c?nh BC = a, AC = b, AB = c thỏa mãn :

Resized Image

2. Cho a, b, c là các s? th?c duong th?a mãn abc = 1. Chứng minh rằng .Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ điểm

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC, các đường thẳng chứa đường cao BH và đường phân giác trong góc A có phương trình lần lượt là : x – 2y – 2 = 0 và x – y – 1 = 0. Điểm M(0; 2) thuộc đường thẳng đi qua AB, biết AB = 2AC. Tìm tọa độ A, B, C.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn phân thức

Cho biểu thức
Resized Image
1. Rút gọn T 2. Tính sin2a biết T = - 1.< Lùi 1 2 3 4 5 6 ... Tiếp >