Ôn thi Online

Bài tập về toán 12

131 kết quả phù hợp trong mục toán 12
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số

Cho hàm số

1 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng y = (m^{2} + 2)x + m song song với tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao điểm của đồ thỉ (C) với trục tung.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập chứng minh dãy số thi HSG

Chứng minh rằng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm m để đường thẳng cắt đồ thị hàm số

Cho hàm số :

a/ Giải bất phương trình .

b/ Tìm m để đường thẳng cắt đồ thị hàm số (1) tại 2 điểm phân biệt có hoành độ x1, x2 thoả mãn : .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tham số của đường thẳng

Cho mặt phẳng (P): x-2y-3z+14 = 0 và điểm M(1; -1; 1) 1)

Viết phương trình tham số của đường thẳng d qua M và vuông góc với (P).

Tìm tọa độ giao điểm H của d và (P). 2)

Tìm tọa độ điểm N sao cho đoạn thẳng MN nhận H làm trung điểm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tọa độ trung điểm I của đoạn AC

Cho ba điểm A(1;1;3); B(-1; 3; 2); C(-1;2;3)

1) Chứng tỏ A; B; C không thẳng hàng.

2) Tính tọa độ trung điểm I của đoạn AC và tính tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

1, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Giả sử A và B là hai điểm trên đồ thị của hàm số có hoành độ tương ứng là x1 , x2 thoả mãn hệ thức x1+ x2= 2.

Chứng minh rằng các tiếp tuyến với đồ thị tại các điểm A và B song song với nhau .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

viết ptmp

Oxyz, (P) x+y+z-3=0

(Q) x-y+z-1=0

viết ptmp (R) vuông góc vs (P) và (Q) sao cho khoảng cách từ O đến (R) = 2 căn 2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

khảo sát sự biến thiên

cho hàm số y=(2x+3)/(x+1) có đồ thị (h)
a) khảo sát sự biến thiên hàm số, tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số đó
b) tìm những điểm thuộc (h) sao cho tổng khoảng cách từ điểm đó đến 2 đường tiệm cận nhỏ nhất

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

tìm giá trị lớn nhất ạ?

cho biểu thức : Q= x^3/(y+z) + y^3/(z+x) + z^3/(x+y)

với x,y,z là các số dương thảo mãn x+y+z >=6

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự tương giao của đồ thị hàm số.

Chứng minh rằng đồ thị hàm số \dpi{100} (C) : \dpi{100} y=\frac{-x+1}{x-3} có tâm đối xứng là giao điểm của hai đường tiệm cận.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tọa độ nguyên

Cho hàm số có đồ thị \dpi{80} (C): \dpi{80} y=\frac{x^{2}+5x+15}{x+3} . Tìm \dpi{80} M\in (C) có tọa độ nguyên.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài toán liên quan khảo sát tìm tham số m.

Bài 1) Cho đồ thị (C): y= \frac{2mx+5}{x+m} và (d): y= 2x-\frac{1}{2} . Tìm m để (d) cắt (C) tại 2 điểm phân biệt A,B có hoành độ x_{1},x_{2} thỏa x_{1}^{2}-9x_{1}=8x_{2} Bài 2) Cho hàm số y=x^{3}-2x^{2}+(1-m)x+m (1). Tìm m để đồ thị hàm số (1) cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ x_{1},x_{2},x_{3} thỏa mãn điều kiện x_{1}^{2}+x_{2}^{2}+x_{3}^{2}<4

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài toán liên quan khảo sát.

Tìm m để hàm số cắt Ox tại 4 điểm lập thành 1 cấp số cộng: a) y=x^{4}-2(m+1)x^{2}+2m+1 b)y=x^{4}-(3m+4)x^{2}+m^{2}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để (d) cắt (C) tại 2 điểm A, B phân biệt và đối xứng nhau qua đt (d').

Cho đồ thị (C): y=\frac{x^{2}-3x+1}{x-1} và (d): y=m-x. Tim m để (d) cắt (C) tại 2 điểm A, B phân biệt và đối xứng nhau qua đt (d'): y=x

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài toán liên quan khảo sát.

Cho hàm số y=x^{3}-3x^{2}+4 (1). Chứng minh rằng mọi đường thẳng đi qua điểm I(1;2) với hệ số góc k (k>-3) đều cắt đồ thị của hàm số (1) tại 3 điểm phân biệt I, A, B đồng thời I là trung điểm của đoạn AB.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hình chóp tam giác.

Cho hình chóp tam giác SABC có đáy là tam giác ABC vuông cân tại A, AB=AC=a (a>0), hình chiếu của S trên đáy trùng với trọng tâm G của tam giác ABC. Đặt SG=x (x>0). Xác định giá trị của x để góc phẳng nhị diện (B, SA, C) bằng 60 độ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hình học không gian

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB=2a. Mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặp phẳng vuông góc với đáy. Biết AC\perp SD. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và d_{(BD;SC)}.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát đồ thị hàm số, Tìm GTLN

Câu 1: Cho hàm số y=\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}(m-1)x^2+(m-2)x+1 (1)

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) với m=-1

2) Tìm m để đồ thị hàm số (1) có 2 điểm cực trị A, B đồng thời 2 điểm đó cùng với D(3;\frac{7}{2}) và gốc toạ độ O tạo thành hình bình hành OADB

Câu 2: Cho các số dương x;y;z thoả mãn: x+y+z\leq3. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

P = \sqrt{x^2+x-1}+\sqrt{y^2+y-1}+\sqrt{z^2+z-1}

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Biện luận theo m số nghiệm phương trình

Cho hàm số: y=\frac{x^{2}-x+4}{x-1} \left ( C \right )

Dùng (C) để biện luận theo m số nghiệm t\epsilon \left [ 0;\pi \right ] của phương trình:

cos^{2}t-(1+m)cost+4+m=0< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp >