Ôn thi Online

Bài tập về toán đại số 10

1 kết quả phù hợp trong mục toán đại số 10
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh phương trình có 2 nghiệm

Tìm m để phương trình Resized Imagecó hai nghiệm phân biệt.< Lùi 1 Tiếp >