Ôn thi Online

Bài tập về xương

37 kết quả phù hợp trong mục xương
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành phần hóa học của xương

1- Xương có tính chất và thành phần hóa học như thế nào ? Nêu thí nghiệm để chứng minh thành phần hóa học có trong xương .
2- Giải thích nguyên nhân có hiện tượng “Chuột rút” ở các cầu thủ bóng đá.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành phần hóa học của xương

Câu 1) Xương dài và to ra do đâu? Trình bày thành phần hóa học của xương?

Câu 2) Các bạch cầu đã tạo nên những hành rào phòng thủ nào để bảo vệ cơ thể?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo đặc trưng của bộ móng guốc

a.Hãy cho biết động vật nào sau đây thuộc ngành động vật có xương sống: ếch, thỏ, trai sông, hươu, châu chấu, khỉ.
b.Nêu đặc điểm cấu tạo đặc trưng của bộ móng guốc,phân biệt guốc chẵn với guốc lẻ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân biệt đồng hoá và dị hoá

Câu1: Trình bày những đặc điểm tiến hoá của bộ xương người so với bộ xương thú?

Câu 2: Phân biệt đồng hoá và dị hoá? Tại sao đồng hoá và dị hoá là hai quá trình đối lập nhưng lại thống nhất trong mỗi cơ thể sống?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự tiến hoá của bộ xương người

Câu 1): Cơ thể có thể hấp thụ được các chất dinh dưỡng nào? Các chất sau khi được hấp thụ sẽ được vận chuyển về tim như thế nào?
Câu 2): Sự tiến hoá của bộ xương người so với bộ xương thú (vượn người) được thể hiện như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về phản xạ

Câu 1(2,5đ): Phản xạ là gì? cho ví dụ? Hãy phân biệt cung phản xạ và vòng phản xạ?
Câu 2(2,0đ): Hãy trình bày cách sơ cứu và băng bó cho người bị gãy xương cẳng tay? Chúng ta thường bị gãy xương do những nguyên nhân nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành phần hóa học của xương

Thành phần hoá học của xương có ý nghĩa gì so với chức năng của xương ? giải thích vì sao xương động vật được hầm thì bở ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chuyển hóa của các cơ quan hô hấp

Hãy nêu sự phân hóa và chuyên hóa của các hệ cơ quan hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh dục trong quá trình tiến hóa của các ngành động vật (từ ngành động vật nguyên sinh đến ngành động vật có xương sống).

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đường đi của máu trong vòng tuần hoàn

Câu 1. Mô tả đường đi của máu trong các vòng tuần hoàn và cho biết vai trò của hệ tuần hoàn máu? (3đ’)
Câu 2. Nêu những đặc điểm của bộ xương người tiến hóa thích nghi với tư thế đứng thẳngvà lao động (2đ’)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sơ cứu tai nạn gãy xương

1. Đặc điểm nào sau đây chỉ có ở người mà không có ở động vật là:
A . Tiếng nói, chữ viết và tư duy trừu tượng.
B . Cơ hoành chia cơ thể làm 2 khoang ngực và bụng.
C . Cơ thể chia làm 3 phần: Đầu cổ , chi và thân.
D. Tim có 4 ngăn.
2. Gặp người bị tai nạn gãy xương phải làm gì?
A. Bỏ đi không nói gì. B. Tiến hành sơ cứu và chuyể đi bệnh viện.
C. Đặt nạn nhân nằm yên rồi bỏ đi D. Chở ngay đến bệnh viện

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo bộ xương người

Câu1: Phản xạ là gì? lấy VD về phản xạ?
Câu 2: Bộ xương người gồm mấy phần? Mỗi phần gồm những xương nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các kiểu phát triển ở động vật

Câu 1)
Phân biệt các kiểu phát triển ở động vật : phát triển không qua biến thái ,phát triển qua biến thái hoàn toàn ,phát triển qua biến thái không hoàn toàn?
Câu 2
Phân biệt các hoomôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các hình thức di chuyển của động vật

Câu 1: Trình bày xu hướng tiến hoá hệ hô hấp và hệ thần kinh ở động vật có xương sống (2đ)
Câu 2: Cho ví dụ 2 đại diện có 3 hình thức di chuyển ? (1đ)
Câu 3: Trình bày những nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học ? biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cấu tạo trong của lớp thú

Câu 1: Nêu những đặc điểm cấu tạo trong của lớp thú thể hiện sự hoàn thiện so với các lớp động vật có xương sống đã học ? (2đ)
Câu 2: Trình bày vai trò của thú ? Cho ví dụ minh họa từng vai trò của thú ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chu trình Canvin- Benson của thực vật

Câu 1 .Tại sao chu trình Canvin- Benson của thực vật C3, C4 và CAM lại xảy ra vào ban ngày?
Câu 2. Vì sao pha tối của nhóm thực vật như lúa, ngô, khoai, mía,cỏ lồng vực và dứa, xương rồng lại có sự khác nhau về thời điểm xảy ra?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ hô hấp của động vật có xương sống

a- Những động vật có xương sống nào thường có hại cho mùa màng?
b- Trình bày xu hướng tiến hoá của hệ hô hấp ở động vật có xương sống?
c- Mức độ tiến hoá của người so với thú về cấu tạo các chi được thể hiện như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn

a.So sánh bộ xương thằn lằn với bộ xương ếch.
b.Trình bày những đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn thích nghi với đời sống ở cạn.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xương dài nhất

Trong các xương sau đây xương dài là:
a. Xương cổ chân b. Xương cổ tay
c. Xương sườn d. Xương cột sống

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chức năng của quang hợp

Thân non có màu xanh có tham gia quang hợp được không? Vì sao? Cây không có lá hoặc lá sớm rụng (xương rồng, cành giao) thì chức năng quang hợp do bộ phận nào của cây đảm nhiệm, vì sao em biết.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của mô liên kết

Mô liên kết gồm:
a. Mô sợi, mô sụn b. Mô biểu bì, mô mỡ
c. Mô xương, mô mỡ d. Cả a và c< Lùi 1 2 ... Tiếp >