Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2009-11-17 Lượt xem:2162 Level:(1)

Business Buzzwords: Japanese Automobiles (1)

1. The '.........' structuring of assembler-supplier relations historically enabled Japanese auto assemblers to remain lean and flexible while enjoying a level of control over supply akin to that of vertical integration.

kaizen

keiretsu

zaibatsu

zamindari

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác