Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2012-06-21 Lượt xem:37186 Level:(5)

Guarantees and Warranties (5)

5. Sometimes people don't bother about guarantees because the ......... of the manufacturer is enough for them.

repute

reputed

reputedly

reputation

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác