Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2008-00-13 Lượt xem:474 Level:(7)

Adverbially Speaking (7)

7. You haven't ......... written that letter, have you?

clearly

truly

actually

blankly

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác