Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2012-06-13 Lượt xem:501 Level:(8)

Adverbially Speaking (8)

8. I have ......... told her not to do that and yet she always does.

admittedly

repeatedly

wholeheartedly

frankly

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác