Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2009-06-14 Lượt xem:2160 Level:(1)

Already or Yet (1)

Q1 - I was tired, ___ I managed to finish it.

already

yet

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác