Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2009-09-17 Lượt xem:2157 Level:(2)

All Agog (2)

2. After several days underground after the earthquake one child was pulled out alive.

still talking

still seeing

still trying

still living

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác