Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2009-04-27 Lượt xem:40967 Level:(153)

Prepositional Phrases – In, On, Out and Under (153)

3.As his big brother, you owe it to him to keep him ......... your protection during his first year of high school.

in

on

out

under

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác