Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2011-03-12 Lượt xem:37215 Level:(3)

Test 006 (3)

3.As soon as the ......... arrive, it will be your job to show them round the work place and give them a general history of the company for which they want to work.

chosen

selected

candidates

appliers

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác