Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2012-01-17 Lượt xem:41731 Level:(5)

Test 067 (5)

5.Small distinctions among stamps, unimportant to the person average , would mean a great deal to the stamp collector.

A

B

C

D

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác