Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2010-05-13 Lượt xem:1468 Level:(6)

Test 048 (6)

6.Rubbing a glass rod with silk will cause small pieces of dries paper to jump to the rod and cling to it

A

B

C

D

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác