Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2011-00-28 Lượt xem:2861 Level:(8)

Test 048 (8)

8,Besides providing clues to the nature of atoms, mineral analysis allows to speculate geologists about the ancient Earth

A

B

C

D

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác