Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2011-03-17 Lượt xem:40683 Level:(5)

Test 013 (5)

5.It is always more relaxing to eat in a restaurant where the faces of the staff are......... and you know everyone by name.

familiarized

familiar

familiarly

familiarity

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác