Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2008-11-18 Lượt xem:8375 Level:(1)

Business Buzzwords: Casino Operations (1)

1. Shares of Las Vegas Sands Corp. fell after the ......... on Wednesday, after the casino operator said its first-quarter profit fell: LVS.N shares were down 4 percent at $85 in extended-hours trading.

ball

bell

mark

market

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác