Ôn thi Online

Thành viên Chaungocnga

Danh sách bài tập đã lưu của Chaungocnga

0
phiếu
1đáp án
1

Điều khiển hoạt động của các cơ vân

Điều khiển hoạt động của các cơ vân, lưỡi, hầu, thanh quản là do:
A. Hệ thần kinh sinh dưỡng. B. Thân nơron.
C. Hệ thần kinh vận động. D. Sợi trục.

0
phiếu
1đáp án
1

Các chức năng của da

Da không bị khô cứng và không bị ngấm nước là chức năng của:
A. Tuyến nhờn.
B. Các tế bào mỡ.
C. Tuyến mồ hôi.
D. Các tế bào sống.