Ôn thi Online

Thành viên daonguyenphuonglinh

Danh sách bài tập đã lưu của daonguyenphuonglinh

0
phiếu
1đáp án
1

Chứng minh rằng hai đường thẳng trên chéo nhau.

Cho hai đường thẳng có phương trình:. Chứng minh rằng hai đường thẳng trên chéo nhau.. Gọi đường vuông góc chung của . Tìm tọa độ của và viết phương trình tham số của đường thẳng (
0
phiếu
1đáp án
1

Viết phương trình đường thẳng

Trong không gian tọa độ cho mặt phẳng đường thẳng: Chứng minh : chéo nhau. Viết phương trình đường thẳng nằm trong cắt cả .
0
phiếu
1đáp án
1

Viết phương trình mặt cầu

Trong không gian với hệ tọa độ , cho các đường thẳng:a. Chứng minh rằng chéo nhau.b. Viết phương trình mặt cầu có đường kính là đoạn vuông góc chung của .
0
phiếu
0đáp án
1

Viết phương trình đường thẳng

Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai đường thẳng và mặt phẳng có phương trình:a) Chứng minh chéo nhau. Tìm khoảng cách giữa .b)Viết phương trình đường thẳng vuông góc với , cắt cả .