Ôn thi Online

Thành viên daviscampbell

Danh sách bài tập đã lưu của daviscampbell

0
phiếu
0đáp án
1

Bài tập tự thụ phấn

Ở cà chua, tính trang màu sắc quả đỏ do một gen quy định. Cho các cây cà chua quả đỏ (P) tự thụ phấn nghiêm ngặt, thế hệ F1 thu được 95% quả đỏ và 5% quả vàng.Biết rằng không có đột biến xảy ra và tính trạng màu sắc quả ở cà chua không phụ thuộc vào điều kiện môi trường.Hãy xác định tỷ lệ mỗi loại kiểu gen ở thế hệ P và thế hệ F1

0
phiếu
1đáp án
1

Hệ hô hấp của người

Câu 1
a.Người khi thở bình thường và sau khi đã thở sâu nhiều lần rồi nhịn thở có gì khác biệt? Hãy giải thích ?
b.Các nếp nhăn ở vỏ não,ở ruột non và dạ dày của người có chức năng gì ?
c.Tại sao mắt người có thể phân biệt được độ lớn,hình dạng ,màu sắc của vật ?
Câu2
Ở một loài sinh vật ,trong một đợt thụ tinh có 10000 tinh trùng tham gia ,trong đó có 1% trực tiếp thụ tinh.Tính số hợp tử tạo ra, biết tỉ lệ thụ tinh của trứng và tinh trùng là 100%.Nếu các hợp tử tạo ra đều sinh sản 1 lần thì tổng số tế bào con tạo ra là bao nhiêu ?

0
phiếu
0đáp án
1

Khai triển biểu thức

1)Một bao diêm còn một số que diêm. Bạn Văn thích chọn diêm xếp 1 mô hình hình tứ diện đều . Bạn Lý lại thích chọn diêm xếp 1 mô hình hình chóp tứ giác. ( mỗi que diêm là một cạnh của tứ diện, hình chóp). Hai bạn nhận thấy số cách chọn diêm của họ là bằng nhau. Hỏi bao diêm đó còn bao nhiêu que diêm? Mỗi bạn có bao nhiêu cách chọn diêm để xếp thành mô hình mà mình ưa thích?
2)Khai triển
Resized Image

3) Lớp 11B có tất cả 48 học sinh. Cô giáo chủ nhiệm có bao nhiêu cách chia các bạn này vào 4 tổ mà mỗi tổ có đúng 12 người?

0
phiếu
0đáp án
1

Tìm phương trình đường tròn

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(4; – 1), đường thẳng (d) : 3x – 2y + 1 = 0 và đường tròn (C) : x2 + y2 – 2x + 4y – 4 = 0
a. Tìm tọa độ A’ và phương trình (d’) lần lượt là ảnh của A và (d) qua phép tịnh tiến theo vectơ v = (– 2; 3)
b. Tìm phương trình đường tròn (C’) là ảnh của đường tròn (C) qua phép đối xứng trục là đường thẳng (D) : x – y = 0

0
phiếu
0đáp án
1

bài tập hóa 10

hòa tan 1 mol hidro clorua vào H2O rồi cho vào dung dịch đó 300g dung dịch NaOH 10%. Dung dịch thu được có phản ứng gì? axit, bazo, hay trung hòa?

0
phiếu
1đáp án
1

Vài nét về vương triều Mô-gôn của Ấn Độ

Trình bày những nét chính về Vương triều Mô – gôn của Ấn Độ phong kiến?

0
phiếu
1đáp án
1

Thời kỳ chuyên chính Giacôbanh

Câu 1 (3 điểm)
Tại sao nói: Thời kỳ chuyên chính Giacôbanh là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp?
Câu 2 (3 điểm)
Cách mạng công nghiệp ở châu Âu (cuối thế kỷ XVIII) đem lại những hệ quả gì?

0
phiếu
1đáp án
1

Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1911 – 1918

Tóm tắt những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1911 – 1918?

0
phiếu
1đáp án
1

Đời sống của người việt cổ thời Văn Lang Âu Lạc

Câu 1):
Em có nhận xét gì về đời sống vật chất và tinh thần của người Việt cổ thời Văn Lang – Âu Lạc?
Câu 2):
Nguyên nhân thắng lợi của 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên?

0
phiếu
1đáp án
1

Điện trở toàn phần của biến trở

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ bên. Điện trở toàn phần của biến trở là Ro , điện trở của vôn kế rất lớn. Bỏ qua điện trở của ampe kế, các dây nối và sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ. Duy trì hai đầu mạch một hiệu điện thế U không đổi.
Lúc đầu con chạy C của biến trở đặt gần phía M. Hỏi số chỉ của các dụng cụ đo sẽ thay đổi như thế nào khi dịch chuyển con chạy C về phía N? Hãy giải thích tại sao?

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
1

Tìm giá trị nhỏ nhất

Cho phân số: Resized Image(x \epsilon Z)
a) Tìm x \epsilon Z để C đạt giá trị lớn nhất, tìm giá trị lớn nhất đó.
b) Tìm x \epsilon Z để C là số tự nhiên.

0
phiếu
0đáp án
1

Thực hiện phép tính

Thực hiện phép tínhResized Image

0
phiếu
1đáp án
1

Giải các phương trình sau

Giải các phương trình sau :