Ôn thi Online

Thành viên ha08082004

Danh sách bài tập đã lưu của ha08082004

0
phiếu
1đáp án
1

Một số làn điệu ca Huế

Kể tên một số làn điệu ca Huế (Qua bài Ca Huế trên sông Hương) và nêu đặc điểm nổi bật của nó.