Ôn thi Online

Thành viên nguyenlinhsan

Danh sách bài tập đã lưu của nguyenlinhsan

0
phiếu
1đáp án
1

Nguyên nhân dao động tắt dần

Chọn câu đúng. Nguyên nhân dao động tắt dần trong mạch dao động là:
A. do bức xạ ra sóng điện từ. B. do toả nhiệt trong các dây dẫn và bức xạ ra sóng điện từ.
C. do toả nhiệt trong các dây dẫn. D. do tụ điện phóng điện.

0
phiếu
1đáp án
1

năng lượng sóng điện từ

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng điện từ:
A. Điện từ trường do một điện tích điểm dao động theo phương thẳng đứng sẽ lan truyền trong không gian dưới dạng sóng.
B. Năng lượng sóng điện từ tỷ lệ với luỹ thừa bậc hai của tần số.
C. Sóng điện từ truyền đi xa được nhờ sự biến dạng của những môi tường đàn hồi. D. Vận tốc của sóng điện từ trong chân không nhỏ hơn nhiều lần so với vận tốc của ánh sáng trong chân không.

0
phiếu
1đáp án
1

mạch điện xoay chiều

Chọn câu đúng. Mạch nào có thể phát được sóng điện từ truyền đi xa nhất trong không gian là những mạch sau:
A. Mạch dao động kín và mạch dao động hở. B. Mạch dao động hở.
C. Mạch điện xoay chiều R, L và C nối tiếp. D. Mạch dao động kín, mạch dao động hở và mạch điện xoay chiều R, L và C nối tiếp.

0
phiếu
1đáp án
1

đặc điểm của sóng trung

Chọn câu đúng.
A. Ban ngày sóng trung có thể truyền đi rất xa. B. Trong các sóng vô tuyến, sóng dài có năng lượng bé nhất, không thể truyền đi xa được.
C. Sóng điện từ có bước sóng càng lớn thì khả năng truyền đi xa càng cao. D. Những dao động điện từ có tần số từ 100Hz trở xuống, sóng điện từ của chúng không thể truyền xa.

0
phiếu
1đáp án
1

vai trò của sóng điện từ

Chọn câu sai. Phát biểu nào sau đây là SAI khi nói về sóng điện từ.
A. Năng lượng sóng điện từ tỉ lệ với lũy thừa bậc bốn của tần số.
B. Sóng điện từ được đặc trưng bởi tần số hoặc bước sóng, giữa chúng có hệ thức: \lambda=\frac{c}{f}=\frac{3.10^{8}}{f}

C. Sóng điện từ có điện trường và từ trường biến thiên cùng tần số.
D. Hai vectơ và vuông góc với nhau và cùng vuông góc với phương truyền

0
phiếu
1đáp án
1

Nguyên tắc thu sóng điện từ

Chọn câu đúng. Nguyên tắc thu sóng điện từ:
A. mắc phối hợp một máy phát dao động điều hòa với một ăngten. B. mắc phối hợp mạch dao động với một ăngten.
C. máy hạ thế và ăng ten. D. mỗi máy thu đều phải có ăngten để thu sóng.

0
phiếu
1đáp án
1

biến thiên của điện trường

Chọn câu đúng. Sóng điện từ được hình thành do quá trình lan truyền của điện từ trường biến thiên trong không gian. Điện từ trường biến thiên đó có :
A. điện trường và từ trường biến thiên tuần hoàn ngược pha. B. điện trường và từ trường biến thiên tuần hoàn cùng tần số.
C. điện trường và từ trường biến thiên tuần hoàn cùng pha. D. điện trường và từ trường biến thiên tuần hoàn lệch pha nhau góc \frac{\pi}{2}.

0
phiếu
1đáp án
1

nguyên tắc phát sóng điện từ

Chọn câu đúng. Nguyên tắc phát sóng điện từ:

A.máy tăng thế và ăng ten

B.

mắc phối hợp một máy phát dao động điều hòa với một ăngten.

C.dùng một ăngten lớn ở đài phát.

D.

mắc phối hợp mạch dao động với một ăngten.