Ôn thi Online

Thành viên ntlakma

Danh sách bài tập đã lưu của ntlakma

0
phiếu
1đáp án
1

Trong một đám cưới, cô dâu và chú rể mời 4 người bạn

Trong một đám cưới, cô dâu và chú rể mời 4 người bạn đứng thành 1 hàng để chụp ảnh với mình. Có bao nhiêu cách sắp xếp.
a) Cô dâu đứng cạnh chú rể.
b) Cô dâu không đứng cạnh chú rể.
c) Cô dâu đứng bên trái chú rể.