Ôn thi Online

Thành viên sn2003ahihi

Danh sách bài tập đã lưu của sn2003ahihi

0
phiếu
1đáp án
1

Bài tập với hai gương phẳng- vật lý 9

Cho hai gương phẳng M1, M2 đặt song song có mặt phản xạ quay vào nhau và cách nhau một khoảng d. Trên đường thẳng song song với hai gương có hai điểm sáng S,0 với các khoảng cách được cho như hình vẽ.

Resized Image
a. Trình bày cách vẽ tia sáng xuất phát từ S đến gương M1 tại I rồi phản xạ đến gương M2 tại J rồi truyền đến 0.
b. Tính khỏng cách từ I đến A và từ J đến B.