Ôn thi Online

Thành viên tranmocthaonhi

Danh sách bài tập đã lưu của tranmocthaonhi

0
phiếu
1đáp án
1

Định m nguyên để hệ phương trình có nghiệm nguyên

Định m nguyên để hệ phương trình có nghiệm nguyên:a/ b/