Ôn thi Online

Thành viên tranvan11e

Danh sách bài tập đã lưu của tranvan11e

0
phiếu
1đáp án
1

Bài tập Vật lý 11 về khoảng cách giữa hai bản tụ điện

Một tụ điện phẳng được mắc vào hai cực của một nguồn điện có hiệu điện thế 50V.

Ngắt tụ điện ra khỏi nguồn rồi kéo cho khoảng cách giữa hai bản tụ tăng gấp hai lần thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ có giá trị là

A. U = 50 (V)

B. U = 100 (V)

C. U = 150 (V)

D. U = 200 (V)