Ôn thi Online

Thành viên tuna

Danh sách bài tập đã lưu của tuna

0
phiếu
1đáp án
1

Sơ đồ quang hợp

Quang hợp là gì? Viết sơ đồ quang hợp.

0
phiếu
1đáp án
1

Chứng minh A,B,C là ba đỉnh của một tam giác

Trong không gian cho ba điểm .a.Chứng minh rằng là ba đỉnh của một tam giác.b.Tính chu vi và diện tích .Tính các góc của .c.Tính độ dài đường cao của kẻ từ đỉnh , bán kính đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp tam giác đó.d.Xác định tọa độ trực tâm của .e.Xác định tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp .f.Tính độ dài đường phân giác của kẻ từ đỉnh .g.Tìm tọa độ điểm thuộc để cân tại .h.Tìm tọa độ điểm để là hình bình hành.