Onthionline.net Điểm thi ĐH CĐ 2013 ĐH Ngoại thương Hà Nội

Tìm điểm thi (tên hoặc SBD):

Chú ý : Tên thí sinh tìm kiếm gõ tiếng việt có dấu hoặc không dấu, nếu là số báo danh chỉ điền phần số của SBD

Ví dụ : - Tìm theo tên : Nguyễn Văn An , Nguyen Van An, - Tìm theo SBD : 868

Bạn muốn điểm thi tự động gửi lại ngay khi Bộ Giáo Dục công bố?

Hãy soạn tin: DBH  SốBáoDanh gửi 8549

Chú ý: SốBáoDanh gồm mã trường + mã khối + số

Ví Dụ: SốBáoDanh của thí sinh thi khối A Đại học Bách Khoa là:

BKA + A + 123456 = BKAA123456

Ví Dụ: Để tra điểm của thí sinh có Số báo danh là KHAA123456 soạn tin:

DBH  KHAA123456 gửi đến số 8549

Bạn muốn điểm chuẩn tự động gửi lại ngay khi Bộ Giáo Dục công bố?

Hãy soạn tin: DBH  SốBáoDanh gửi 8649

Chú ý: SốBáoDanh gồm mã trường + mã khối + số

Ví Dụ: SốBáoDanh của thí sinh thi khối A Đại học Bách Khoa là:

BKA + A + 123456 = BKAA123456

Ví Dụ: Để tra điểm của thí sinh có Số báo danh là KHAA123456 soạn tin:

DBH  KHAA123456 gửi đến số 8649