Xác định tham số để phương trình có nghiệm

Lượt xem : 145 | Cập nhật : 2014-07-09 12:20:18
Cho phương trình: a) Bằng cách biến đổi , hãy giải phương trình khi b) Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Bài tập khác

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Giải phương trình lượng giác sau trong

Đơn giản các biểu thức sau trong

Giải bất phương trình log trong

Nhị thức Niu tơn trong

Chứng minh công thức lượng giác trong

Khai triển biểu thức sau trong

Giải phương trình lượng giác sau trong

Chứng minh các đẳng thức sau trong

Chứng minh Bất đẳng thức trong

Khai triển nhị thức Newton sau trong

Tỉnh tổng công thức cộng trong

Tính số đường chéo của đa giác trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay