Xác định tham số để phương trình có nghiệm

Lượt xem : 222 | Cập nhật : 2014-07-09 12:20:18
Cho phương trình: a) Bằng cách biến đổi , hãy giải phương trình khi b) Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Nhiệt độ sôi sông mã sóng ngắn tế bào sinh dưỡng tổng trở Hai đường thẳng đồng phẳng phân rã quần thể quang điện ngoài điểm điện xoay chiều bài tập hóa học 9 điện từ Số hạng tổng quát của 1 áp suất. tần số âm nguyên tố N tiếng ồn Phép đối xứng tâm tư hữu vacin Hệ phương trình bậc hai hai ẩn Biểu thức lượng giác nồng độ chân khớp mangan metan công nghệ tế bào công nghiệp trung quốc giao phấn Miền nghiệm của bất không hoàn toàn Trục đối xứng Hàm số liên tục trên 1 khoảng kiểm tra sinh học 10 đường thẳng khu vực tay nam á Hoán vị phenol phôi

Bài tập khác

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Giải phương trình lượng giác sau trong

Đơn giản các biểu thức sau trong

Giải bất phương trình log trong

Nhị thức Niu tơn trong

Chứng minh công thức lượng giác trong

Khai triển biểu thức sau trong

Giải phương trình lượng giác sau trong

Chứng minh các đẳng thức sau trong

Chứng minh Bất đẳng thức trong

Khai triển nhị thức Newton sau trong

Tỉnh tổng công thức cộng trong

Tính số đường chéo của đa giác trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay