Giải các phương trình sau

Lượt xem : 205 | Cập nhật : 2014-07-09 12:20:34
Giải các phương trình:a) b)

Thể loại bài tập : Phương trình | Phương trình lượng giác |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phương trình tương đương phân tích đa thức thành nhân tử tôm virut Cân bằng các phương trình căn bậc hai quần thể giao phối gen lặn sử dụng lao động bào quan máy biến thế Thể tích khối lăng trụ miền tây Phép biến hình tính trọng lượng văn bản Định lý Viet Phương trình đường thẳng hệ chứa tham số quốc tế thứ nhất chủng tộc thủy điện chuyển dịch cơ cấu kinh tế CO2 loại phản ứng công nhân khí lyzoxom phuong trinh log đồng hóa Giải phương trình nguyễn huệ chọn lọc tự nhiên động lượng tổng trở trụ não điện dung Thể tích khối lăng trụ hiệu điện thế Mặt cầu

Bài tập khác

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Giải phương trình lượng giác sau trong

Đơn giản các biểu thức sau trong

Giải bất phương trình log trong

Nhị thức Niu tơn trong

Chứng minh công thức lượng giác trong

Khai triển biểu thức sau trong

Giải phương trình lượng giác sau trong

Chứng minh các đẳng thức sau trong

Chứng minh Bất đẳng thức trong

Khai triển nhị thức Newton sau trong

Tỉnh tổng công thức cộng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay