Giải các phương trình sau

Lượt xem : 82 | Cập nhật : 2014-07-09 12:20:34
Giải các phương trình:a) b)

Thể loại bài tập : Phương trình | Phương trình lượng giác |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

hợp tử mARN hồng cầu công thức hóa học miền tây Cầu thận châu ph Điểm uốn định luật ôm tương tác gen hằng số phóng xạ biến dị mèo tam thể Phương trình lượng giác dòng điện cực đại vị ngữ Dãy số giảm áp suất chất lỏng Diện tích tam giác axit nucleotit dao động điện từ Ứng dụng tích phân để tử ngoại Miền nghiệm của bất câu hỏi lý thuyết vật lý Mệnh đề kéo theo Tiệm cận xiên cường độ nước đá thể tam bội tương tác cộng gộp Khảo sát hàm số Đường chuẩn duyên hải âm đạo tọa độ tâm nước vôi trong . Giải phương trình Khối đa diện Tích phân hàm chứa căn thức

Bài tập khác

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Giải phương trình lượng giác sau trong

Đơn giản các biểu thức sau trong

Giải bất phương trình log trong

Nhị thức Niu tơn trong

Chứng minh công thức lượng giác trong

Khai triển biểu thức sau trong

Giải phương trình lượng giác sau trong

Chứng minh các đẳng thức sau trong

Chứng minh Bất đẳng thức trong

Khai triển nhị thức Newton sau trong

Tỉnh tổng công thức cộng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay