Tìm số hạng thứ 10 của cấp số

Lượt xem : 69 | Cập nhật : 2014-07-09 12:20:51
Một cấp số cộng có số hạng thứ ba bằng , số hạng thứ bằng . Tìm số hạng thứ của cấp số đó.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Dãy số | Cấp số cộng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Sự biến thiên của hàm số Bất phương trình mũ vât lý 11 cuộn dây thuần cảm điện lượng Hệ phương trình bậc nhất... gia tốc Trọng tâm của tứ diện Phương trình tiếp tuyến trắc nghiệm hóa học biến đổi gen đỉa Đường tiệm cận bấm ngọn vĩ độ khí hậu nóng lực CuO chọn lọc tự nhiên Tọa độ của điểm công nghệ tế bào butan ly độ đới lạnh proton Tiếp tuyến đi qua 1 điểm nguyên tử khối lặp đoạn thực dân pháp cảm kháng Quỹ tích đại số tần số hoán vị phương trình vô nghiệm Hình chiếu vuông góc của... rừng amadon phản ứng nhiệt hạch kinh tế xã hội tap nghiem biên độ nước javen

Bài tập khác

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Giải phương trình lượng giác sau trong

Đơn giản các biểu thức sau trong

Giải bất phương trình log trong

Nhị thức Niu tơn trong

Chứng minh công thức lượng giác trong

Khai triển biểu thức sau trong

Giải phương trình lượng giác sau trong

Chứng minh các đẳng thức sau trong

Chứng minh Bất đẳng thức trong

Khai triển nhị thức Newton sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay