Giải bài toán bằng phương pháp quy nạp toán học

Lượt xem : 51 | Cập nhật : 2014-06-12 07:48:26
Cho .Hãy chứng minh: Hãy tổng quát hóa bài toán trên.

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Bất đẳng thức | Phương pháp quy nạp toán học |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Dãy số tăng thấu kính hội tụ Mệnh đề kéo theo tocno Tính chất tuần hoàn gen dị hợp phân tích đa thức thành nhân tử thẩm thấu lá mầm phân hóa chân khớp riboxom Giới hạn hữu hạn sinh học điện dung xu hướng phát triển bảng tần số tảo nước đá hóa thạch chọn lọc Hàm số mũ môi trường đồng bằng việt nam Hệ phương trình chứa tham số Cấp số nhân phân tử phôtpholipit đối xứng tâm xenlulozơ tần số góc cấu trúc Vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng Were sinh dưỡng Bất đẳng thức lượng giác giao phối ngẫu nhiên đồng đẳng cơ quan sinh dưỡng đồng hóa

Bài tập khác

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Chứng minh hệ thức lượng trong tam giác trong

Giải phương trình lượng giác sau trong

Đơn giản các biểu thức sau trong

Giải bất phương trình log trong

Nhị thức Niu tơn trong

Chứng minh công thức lượng giác trong

Khai triển biểu thức sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay