Giải phương trình lượng giác

Lượt xem : 254 | Cập nhật : 2014-06-12 07:50:18
Tìm để phương trình sau đúng với mọi (*)

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Phương trình | Phương trình lượng giác |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Hệ phương trình dãy chuyển hóa cấu trúc Phương trình bậc nhất thể tích tứ diện quỳ tím Tính đơn điệu của hàm số Công thức cộng đối với... hổ trắng giai cấp Phép chiếu song song... sóng sự đông máu phân cực số dao động bộ ba đối mã hóa học 12 Xác định vị trí nhôm Phương trình tương đương CuO phân giác của góc Phép đồng dạng sacarozo thể tứ bội truyền máu cây không có hoa câu hỏi trắc nghiệm vật lý đảo đoạn Hyperbol bazo mèo tam thể tứ giác tập tính Phương trình lượng giác đối xứng công thức cấu tạo trung á sự sôi không gian Lý 6

Bài tập khác

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Tìm đạo hàm cấp n cuả các hàm số trong

Giải hệ phương trình trong

Giải hệ phương trình lượng giác sau trong

Giải bài toán bằng phương pháp quy nạp toán học trong

Chứng minh hệ thức lượng trong tam giác trong

Giải phương trình lượng giác sau trong

Đơn giản các biểu thức sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay