Tìm giới hạn của dãy số

Lượt xem : 151 | Cập nhật : 2014-07-09 07:22:09
Tìm giới hạn của dãy số với số hạng tổng quát sau:a) với .b) .c) .

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Dãy số | giới hạn | Giới hạn của dãy số |

Bài tập khác

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Viết dạng khai triển của cấp số nhân trong

Giải bất phương trình trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Giải phương trình lượng giác trong

Tìm đạo hàm cấp n cuả các hàm số trong

Giải hệ phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay