Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân

Lượt xem : 65 | Cập nhật : 2014-07-09 07:40:54
Ba số lập thành một cấp số nhân. Chứng minh rằng.Áp dụng: Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân, biết tổng của chúng bằng , tổng các bình phương của chúng bằng .

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Cấp số nhân |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

thụ phấn nhờ gió nhóm máu Tính tích phân Phép chiếu song song EU điện li CHứng minh bảng tần số lưới thức ăn silic chiều Mặt phẳng Ứng dụng vi phân vào số trung ATP Phương trình lượng giác Liên kết hóa học Tương giao Giá trị của biểu thức số trung bình cộng tế bào lai phần trăm các chất kết tủa tạo ưu thế lai nghiệm phân biệt Tọa độ của véc tơ đối Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng con lắc đơn phôi sinh Đa thức chủng tộc pin thẩm thấu giai cấp hình chữ nhật Mặt cầu thuốc lá Điểm nguyên của đồ thị hàm số Cân bằng phương trình Giải và biện luận phương

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Viết dạng khai triển của cấp số nhân trong

Giải bất phương trình trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Giải phương trình lượng giác trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay