Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân

Lượt xem : 41 | Cập nhật : 2014-07-09 12:40:54
Ba số lập thành một cấp số nhân. Chứng minh rằng.Áp dụng: Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân, biết tổng của chúng bằng , tổng các bình phương của chúng bằng .

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Cấp số nhân |

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Viết dạng khai triển của cấp số nhân trong

Giải bất phương trình trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Giải phương trình lượng giác trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay