Tìm các giới hạn

Lượt xem : 221 | Cập nhật : 2014-07-09 07:41:08
Tìm các giới hạna) b)

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Giới hạn của hàm số tại vô cực |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phương trình trùng phương miền núi bắc bộ vị ngữ cá thể vòng tuần hoàn tốc độ Hình giải tích tật viễn thị Đa thức ẩn dụ tiêu hóa Xác định vị trí cơ cấu cấu trúc gen nguyên tử hidro Hình chóp tam giác parabol Rút gọn biểu thức bò sát Trục lớn của elip di truyền Định lý sin trong tam giác tim Amino axit Hệ phương trình bậc nhất Vectơ trong không gian Ước số Điểm nguyên của đồ thị hàm số ngoại tiếp bộ ba đối mã Chứng minh đẳng thức nhóm máu a từ trường giao thoa sóng Giải và biện luận hệ hai Trọng tâm nguyên tố N bản đồ photpho cố định nito

Bài tập khác

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Viết dạng khai triển của cấp số nhân trong

Giải bất phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay