Tìm các số hạng của một cấp số nhân gồm 5 số hạng

Lượt xem : 108 | Cập nhật : 2012-11-23 11:17:29
Tìm các số hạng của một cấp số nhân gồm 5 số hạng, biếta) b)

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Số hạng tổng quát của 1... |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

giới hạn quang điện vật thể tròn xoay chất khử Tìm quỹ tích Hàm số Các dạng giới hạn vô định thể đa bội nước javen Sơ đồ lai tế bào ốc tai Giới hạn hữu hạn thể tam nhiễm hệ tuần hoàn số lượng khai triển nồng độ lực hút Hệ phương trình chứa tham số lực từ tế bào sinh tinh Phương trình bậc nhất 1 ẩn vật lý 6 axit amin dòng điện cực đại Các dạng phương trình... Phương trình Hệ phương nội tiếp đường tròn thận cá bài tập bắc mỹ cơ học Bất phương trình có chứa... giác quan khối lăng trụ tế bào sinh dục Tích vô hướng Phương trình chính tắc của elip giá trị lượng giác biến dị tổ hợp.

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay