Chứng minh bằng phương pháp quy nạp

Lượt xem : 184 | Cập nhật : 2012-12-11 03:36:22
Chứng minh bằng phương pháp quy nạp, với mọi *, ta có:

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Đạo hàm | Đạo hàm cấp cao | Phương pháp quy nạp toán học |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

đường trung trực nghành trồng trọt điện áp xoay chiều lá mầm trước công nguyên tư bản chủ nghĩa Đường hypebol photon nhân chuẩn Hai đường thẳng vuông quang điện trong Hidro tính nhiệt lượng Phương pháp toạ độ trong... Phương trình chính tắc của hypebol Tập xác định Dãy số Giải tích câu hỏi trắc nghiệm vật lý phật giáo biểu diễn nghiệm thể đột biến phân cực lượng mưa Bất phương trình chứa ẩn Pa quân nam Phương trình bậc cao truyền máu quần thể giao phối lực đàn hồi tập nghiệm trên trục số mang Giải và biện luận phương pháp quy nạp địa lý 9 flo Giải và biện luận bất chuyển động thẳng

Bài tập khác

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay